Weinig ondernemers zeggen niet duurzaam te (willen) zijn. Neemt niet weg dat de meeste mkb’ers het nog lastig vinden om concreet te maken wat ze dan precies doen, of laten. We lichten een tipje van de sluiter op hoe het mkb kan werken aan het verstevigen van zijn bestaansrecht. Nu en in de toekomst.