Waar draait het om?

De thema’s die mijn belangstelling hebben en waar ik iets in wil betekenen.

Duurzame ontwikkeling

De wereld staat voor de enorme opgave om ons fossiel brandstofverbruik te verminderen. De broeikasgassen zorgen op den duur voor een ongekende klimaatverandering. Daar willen, kunnen en moeten we wat aan doen. De gebouwde omgeving zet in op duurzame bronnen en het bedrijfsleven onderneemt duurzaam.

Duurzame ontwikkeling

Circulaire economie

Ons economisch systeem heeft afgelopen decennia een wergwerpmaatschappij aangejaagd. We verbruiken daardoor enorm veel grondstoffen en produceren veel afval. De nieuwe businessmodellen zullen circulair zijn; gebaseerd op minimalisatie van grondstofverbruik en afval.

Circulaire economie

Innovatie

Verduurzaming, energietransitie en circulaire economie leveren bedrijven enorme businesskansen. Ze moeten wel een flinke weg afleggen om die te verzilveren. Niet alleen met technische innovatie, maar ook met proces- en sociale innovatie.

Innovatie

Lees mijn recente blogs

Duurzaamheid, energietransitie, circulaire economie en technische en procesinnovatie zijn onderwerpen waar ik verschillende blogs over heb geschreven. Vanuit de achtergrond van de gebouwde omgeving en de projecten waar ik bij betrokken ben geweest).

Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen, is dat iets voor mijn bedrijf?

Weinig ondernemers zeggen niet duurzaam te (willen) zijn. Neemt niet weg dat de meeste mkb’ers het nog lastig vinden om concreet te maken wat ze dan precies doen, of laten. We lichten een tipje van de sluiter op hoe het mkb kan werken aan het verstevigen van zijn bestaansrecht. Nu en in de toekomst.

Duurzaam ondernemen Duurzaamheid Energietransitie

Energiebesparing mkb; wat zijn mijn wettelijke verplichtingen?

Ondernemers treffen maatregelen om energie te besparen, want daarmee boeken ze winst door lagere bedrijfskosten. Dit getuigt niet alleen van gezond ondernemerschap. Ze hebben ook de wettelijke plicht om energie …